US - DEU

Co chceme – programová východiska US-DEU

Po úspěšném vstupu České republiky do Evropské unie, který byl jedním ze základních programových cílů naší strany, se chce Unie svobody - Demokratická unie soustředit na co nejrychlejěí zrušení přechodných ustanovení. V nejbližším časovém horizontu se Unie svobody - Demokratická unie chce soustředit na vysvětlování kladů Evropské ústavy, jejíž přijetí jednoznačně podporuje.

Na domácí politické scéně bude Unie svobody - Demokratická unie nadále prosazovat především tyto základní programové priority:

1. PRÁVNÍ STÁT

Základním úkolem je zajistit rychlou vymahatelnost práva, respektování soudních rozsudků a zjednodušení zákonů. Cílem je vytvořit fungující právní prostředí.

2. DAŇOVÁ REFORMA

Ekonomického růstu a rozvoje podnikání lze docílit snížením daňových nákladů na pracovní sílu a přesunutím daňové zátěže směrem k nepřímým daním.

3. REFORMA VZDĚLÁNÍ

Chceme vytvořit vzdělávací systém, který umožní absolventům uplatnit se na domácím i světovém trhu práce        a nastavit pružný systém celoživotního vzdělávání jako hlavního nástroje politiky zaměstnanosti. Chceme výrazně rozšířit nabídku vysokoškolského studia.

4. DŮCHODOVÁ REFORMA

Vzhledem k demografickému vývoji je uskutečnění penzijní reformy životně důležitý krok k ufinancování celého systému a zachování mezigenerační soudržnosti. Klíčem k této reformě je reforma sociálního zabezpečení.

Zdroj: US - DEU


Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2009

  

Ústavní soud předčasné volby zrušil.

 


Harry Potter box všech dílů 1 až 7 za zvýhodněnou cenu pouze 999 Kč na KnihyZdarma.cz