ODS

Úvod

Mimořádné volby jsou výzvou a motivací

Vstupujeme do mimořádných voleb, které jsou pro následující vývoj naší společnosti nesmírně důležité. Považujeme je za nejrozumnější řešení složité politické situace vyvolané nezodpovědným počínáním levicových stran. Ty vyvolaly hlasování o nedůvěře vládě uprostřed našeho úspěšného předsednictví EU a současně během světové hospodářské krize. Neobracíme se však do minulosti a jsme na tyto volby připraveni. Okolnosti, za jakých k nim dochází, jsou pro Občanskou demokratickou stranu o to větší výzvou a motivací.

Topolánkova vláda byla jedinou možnou proreformní koalicí.

Vláda ODS získala důvěru po nelehkém vyjednávání po patovém výsledku voleb v roce 2006. Žádné jiné povolební uspořádání v Poslanecké sněmovně nebylo reálné a zároveň žádné jiné neumožňovalo hlubší dohodu o nutných reformách. V situaci alarmujícího vývoje veřejných financí byly alternativou nulové reformy a pokračování politické nestability. Sociální demokracie sama přiznala, že žádné reformy ve skutečnosti prosazovat nechce. Čím déle by se potřebné změny odkládaly, tím nepopulárnější by nakonec musely být a tím tvrději by dopadly především na sociálně slabé. Reformy jsou přitom nejrozsáhlejší od začátku 90. let. Přestože vládnutí kabinetu trvalo zhruba polovinu volebního období, stihl prosadit řadu důležitých změn. Nekorektně proto vyznívají výhrady kritiků, že se ODS nepodařilo splnit všechny sliby – zvláště těch, kteří hlasovali pro nedůvěru vládě.

Programová východiska ODS se nemění.

Občanská demokratická strana jde znovu do voleb se stejnými programovými východisky. Vyznáváme stejné hodnoty a ideje, na nichž ODS vznikla. Řadu konkrétních kroků odpovídajících těmto východiskům se nám podařilo uvést do života i v posledním volebním období. Stále prosazujeme nízké daně, zdravé veřejné fnance, nezadluženou budoucnost, podporu rodin s dětmi a sociálně potřebných, adresný sociální systém, snižování byrokracie, uvolnění podnikání, bezpečný stát a transatlantickou vazbu. Na těchto hodnotách a idejích nehodláme nic měnit.

Hlavní cíle: zvládnutí krize a dokončení reforem

Nabízíme řešení krize s předními ekonomickými odborníky.

Česká republika není izolovaný ostrov, její hospodářství je provázané s okolním světem. Je výrazně proexportně orientovaná, a proto se nemůže vyhnout dopadům hospodářské krize. Chápeme obavy lidí z budoucnosti v tomto období nejistoty. Nikdo nezpochybňuje, že se dnes řada domácností dostává do složité životní situace. Chceme jim vyjít vstříc. Nabízíme řešení dopadů světové hospodářské krize ve spolupráci s předními odborníky z ekonomické a akademické sféry, protože si neděláme patent na rozum. Její co nejrychlejší a nejefektivnější zvládnutí považujeme za hlavní úkol dneška.

ODS je nejkompetentnější politickou silou schopnou zvládnout ekonomickou krizi.

Levice nabízí pouze staré recepty vedoucí k nezodpovědnosti, rozhazování a státnímu bankrotu. My nabízíme schopnosti i svou politickou sílu a váhu, kterou nemají ke zvládnutí ekonomické krize menší politické strany.

Kompetentnost vlády ODS ocenila i Evropská komise a OECD.

Kompetentní počínání vlády ODS při zavádění reforem, českém předsednictví EU a prosazení plánu boje s hospodářskou krizí oceňovala většina seriózních ekonomických autorit doma i v zahraničí, mimo jiné Evropská komise. Příznivého hodnocení dosáhla vláda ODS i od OECD v „Ekonomickém přehledu ČR 2008“, jenž pozitivně přijal především reformní balíček. Populistické plány ČSSD se s takto příznivým přijetím ekonomické obce nesetkávají. Sociální demokracie uvažuje z hlediska krátkodobého politického užitku a nemyslí na zítřek. Tím ohrožuje především mladší generace a směřuje Českou republiku k zásadním ekonomickým problémům maďarského typu.

Obrana Demokracie a Svobody
ODS JE STRANOU BUDOUCNOSTI, ČSSD STRANOU MINULOSTI

Svobodu a demokracii musíme chránit.

Termín předčasných voleb má svůj symbolický rozměr. Odehrají se v předvečer 20. výročí pádu komunismu. Dvacet let je jedna generace a lidská paměť bývá někdy krátká. Národ, který se neumí poučit ze své minulosti, může být odsouzen k tomu, aby si ji prožil znovu. Tehdejší vítězství svobody a demokracie nebylo zadarmo. Nebudeme-li mít vůli svobodu a demokracii chránit a bránit, můžeme je znovu ztratit. Přestože se kvalita života v naší zemi zvyšuje, náš svobodný a demokratický stát čelí hrozbám přiživovaným dnešní ekonomickou krizí. Na této pro řadu občanů nepříznivé situaci se snaží parazitovat extremisté a populisté všeho druhu.

Návrat komunistů k moci není nereálný.

Zřejmě nikoho by nenapadlo v době, kdy řada z nás stála na náměstí a zvonila klíči, že po dvaceti letech bude stále hrozit návrat „starých pořádků“, byť v modifkované podobě. Nehrozí návrat do totality, jak ji mnozí z nás poznali na vlastní kůži, ale naprosto reálný je návrat nereformovaných komunistů k moci. Paroubkova sociální demokracie již po krajských volbách prokázala, že se s komunisty umí dohodnout. Přibližuje se k nim i programově, a to nejen svojí předlistopadovou rétorikou třídního boje. Nezapomínejme, že základním programovým cílem komunistů je stále budování státu totalitního typu. Zlehčování jejich návratu k moci na celostátní úrovni v jakékoli podobě je proto nezodpovědné a zcela jistě není na místě.

ODS zůstává hrází nástupu komunistů k moci.

Občanská demokratická strana vždy nejrazantněji ze všech politických stran hájila co nejdůslednější vyrovnání s minulostí. Dnes hodlá zabránit znovuoživení této minulosti v podobě podílu komunistů na vládnutí v jakékoli podobě, a tím návratu jejich ovlivňování života milionů občanů České republiky. Česká republika je součástí západní civilizace. Občanská demokratická strana se znepokojením sleduje, že mezi mnoha průsečíky společných zájmů ČSSD a KSČM je i jejich zřetelné nadbíhání zájmům Ruska. Není náhoda, že pád vlády ODS přivítali na rozdíl od ostatních evropských zemí právě ruští představitelé. Titíž představitelé považují opoziční síly, které odvolaly vládu, za daleko vstřícnější vůči Moskvě. To v době, kdy Rusko stále dává najevo, že Česká republika patří spolu s dalšími bývalými zeměmi sovětského bloku do východní sféry jeho zájmu. ODS je pro korektní vztahy se všemi evropskými státy, Rusko nevyjímaje. Hodlá však prosazovat svébytnou politiku vázanou na příslušnost k tradiční západní civilizaci.

Čemu chceme zabránit

Programy ČSSD a KSČM se překrývají.

Volební program ČSSD signalizuje, že se sociální demokracie programově posunula ke KSČM. Návrat sociální demokracie k moci by znamenal opětovný návrat k nezodpovědnosti, zadlužování a žití na úkor budoucnosti. ČSSD zneužívá rizik ze světové recese k permanentní předvolební kampani, ve které sází na rozdmýchání atmosféry nedůvěry, závisti a slibování všeho všem bez ohledu na realitu. Dokazují to předvolební sliby ČSSD, které budou znamenat:

 • zastavení potřebných reforem,
 • výrazné zvyšování výdajů a státního přerozdělování,
 • zvyšování fnančních nároků na zaměstnavatele a podnikatele,
 • zvýšení daní z příjmů jak pro fyzické, tak pro právnické osoby,
 • zvýšení sociálního a zdravotního pojištění,
 • defnitivní ztrátu připravenosti ekonomiky na vstup do eurozóny,
 • znovuzavedení dědické daně mezi nejbližšími příbuznými.

Cesta ke státnímu bankrotu.

Dnešní krizová situace o to více vyžaduje střídmou rozpočtovou politiku, protože jedině ta znamená šanci, že krizi zvládneme a dostaneme se z ní v dohledné době. Nechceme se dočkat situace jako v některých evropských zemích, kde hrozba státního bankrotu vede ke snižování mezd, důchodů, sociálních dávek a kde mezinárodní instituce vyžadují jako podmínku fnanční pomoci velmi tvrdá opatření. Program ČSSD vede k prohloubení krize a zvyšování rizik především pro méně majetné skupiny obyvatel.

Program ČSSD je zcela nevěrohodný.

Program ČSSD, pokud by byl důsledně uplatňován, znamená výrazné zvýšení výdajů. Protimluv částečně maskovaného zvyšování výdajů a proklamované úsporné rozpočtové politiky jen prokazuje nekompetentnost a nevěrohodnost plánů sociální demokracie. To jsou recepty na vážné a vleklé problémy veřejných rozpočtů. Podobný program by hrozil rozvratem veřejných fnancí v době konjunktury, natož v době krize.

Chceme zabránit naplňování „jistot“ ČSSD.

Sociální demokracie se v každé větě ohání bohulibým slovem „jistota“, přitom naplňování její politiky ve skutečnosti znamená:

 • JISTOTU dlouhodobě vysoké nezaměstnanosti,
 • JISTOTU návratu k masivnímu zadlužování budoucích generací,
 • JISTOTU kolapsu důchodového systému,
 • JISTOTU výrazného zvýšení daní,
 • JISTOTU útlumu podnikání a deformace trhů,
 • JISTOTU delšího čekání na náročné operace,
 • JISTOTU růstu byrokracie,
 • JISTOTU odlivu frem a mozků do zahraničí,
 • JISTOTU posilování vlivu komunistů,
 • JISTOTU nadbíhání zájmům Ruska.

 Řešení pro mladé

S vyšším a kvalitnějším vzděláním se zvyšuje možnost uplatnění. Vzdělaní a kvalifikovaní lidé jsou předpokladem vyspělé společnosti a prosperující ekonomiky. Proto chceme odstranit administrativní, ekonomické a sociální bariéry bránící možnosti vzdělání získat.

Na co navazujeme

Změna školského zákona.

V rámci novelizace školského zákona byly mimo jiné podpořeny školy v malých obcích (zrušeny spodní limity počtu žáků), umožněno zahájení povinné školní docházky nadaným dětem mladším 6 let a zavedena možnost získat zkráceným studiem druhý výuční list. Zrušili jsme postupové zkoušky mezi prvním a druhým stupněm gymnázií. Umožnili jsme více přihlášek studentům na střední školy.

Schengen.

21. prosince 2007 padla poslední železná opona a Česká republika se stala plnoprávným členem EU. Byly zrušeny hraniční kontroly podél celé pozemní hranice. 30. března 2008 byly zrušeny hraniční kontroly u všech letů v rámci Schengenu.

Zrušení víz do USA.

17. listopadu 2008, v den devatenáctého výročí „sametové“ revoluce, se Česká republika zařadila mezi 27 států užívajících výhod bezvízového programu Spojených států amerických. Naši občané mohou cestovat do USA bez víza na turistickou nebo obchodní cestu nepřesahující 90 dnů.

Co prosazujeme

Prioritou je vzdělání.

Podpora a rozvoj vzdělávání a školství je naší absolutní prioritou. Je to ta nejdůležitější investice, která zvyšuje i konkurenceschopnost v globální ekonomické soutěži. Jsme připraveni navýšit rozpočtové prostředky na vzdělávání, a to i na úkor jiných, méně prioritních oblastí rozpočtu.

Motivace zaměstnavatelů ke zřízení firemních zařízení pro „předškoláky“.

Navrhneme opatření motivující zejména střední a větší firmy ke zřízení vlastních školek zajišťujících péči o děti zaměstnanců.

Odložení „státních maturit“.

Odložíme „státní maturity“ pro vážné pochybnosti o jejich připravenosti. Jsme připraveni využít všechny investované prostředky k důkladnému a plošnému ověření stávajícího modelu realizace nové maturity s cílem seznámit školy i žáky s reálnou podobou, náročností i eventuálními riziky. Důkladně prověříme možnosti, jak výsledky maturit využít v rámci přijímacího řízení vysokých škol.

Výhodné studijní půjčky.

Prosazujeme možnost zavedení výhodných studijních půjček umožňujících studovat každému. Půjčky budou spláceny až po ukončení studia. A pokud půjčku za studenta splatí budoucí zaměstnavatel, případně studentovi na její splácení přispěje, bude splácení půjček pro zaměstnavatele daňově zvýhodněné. Splátka bude daňovým výdajem zaměstnavatele.

Studijní spoření.

Zavedeme studijní spoření snižující náklady studentů v průběhu studia. Bude daňově odčitatelné až do daňového bonusu sociálně znevýhodněných rodin.

Fond pro vynikající studenty.

Navrhujeme zřízení stipendijního fondu pro vynikající české studenty na špičkových zahraničních univerzitách. Hradilo by se z něj školné a část životních nákladů.

Vzdělávání pro každého a kdykoliv v průběhu života.

Chceme umožnit každému a kdykoli v průběhu života získat širší nebo novou kvalifikaci. Podpoříme rozšíření funkcí odborně zaměřených středních škol jako center celoživotního vzdělávání. Zajistíme efektivní využití prostředků evropských fondů k adresné podpoře dalšího vzdělávání občanů.

Motivace zaměstnavatelů k podpoře vzdělávání.

Prosazujeme, aby příspěvek zaměstnavatele na studijní spoření dětí jeho zaměstnanců byl daňově odčitatelným výdajem a osvobozeným příjmem zaměstnance. Zaměstnavatel by tak mohl výhodně přispívat na vzdělání dětí svých zaměstnanců. Navrhneme, aby v případě, kdy se zaměstnavatel rozhodne hradit za studenta školné na soukromých vysokých školách, kde se platí přímé školné, byl tento výdaj daňově uznatelným výdajem. Pro zodpovědné zaměstnavatele zavedeme podporu přístupu ke vzdělávání zaměstnanců tak, aby všechny náklady vynaložené na vzdělávání zaměstnanců včetně rekvalifikací byly daňově uznatelné.

Výzkum a vývoj blíže ke studentům.

Podpoříme vznik špičkových výzkumných univerzit. Vědu nelze dělat bez spojení s výukou.

Podpora zaměstnávání studentů.

Navrhujeme slevu na pojistném na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele, kteří zaměstnají studenta na částečný úvazek nebo formou brigády. Podpora při získávání brigády bude náležet zaměstnavateli, který zaměstná studenta vysoké školy v prezenčním studiu.

Svobodný prostor pro kulturu.

Chceme co nejsvobodnější prostor pro pestré kulturní aktivity, včetně nezávislé kultury. Role státu proto musí být omezená, nemůže stanovovat, co kultura je, či není, a nemůže určovat, jakou roli v našem životě má mít. To patří do výlučné sféry individuálního občanského rozhodování.

Elektronické volby.

Jako součást využívání moderních technologií pro vstřícnější kontakt občanů a státu prosazujeme elektronické volby. Ty znamenají, že volič nemusí nikam chodit a volit může z domova prostřednictvím svého počítače. Příští parlamentní volby by se mohly uskutečnit i touto formou.

Snazší přístup k internetu.

Internet je symbol svobody. Proto budeme velice obezřetní při jeho regulaci s přihlédnutím k nutnosti bránit šíření společensky nepřijatelných témat a myšlenek (pedofilie, xenofobie, extremismus). Předpokladem širšího využití tohoto fenoménu je snazší přístup k internetu na celém území naší republiky.

Rozvoj sportu.

Budeme se významně zasazovat o rozvoj sportu a sportovních aktivit. Nejdůležitějším bodem je stabilizace finančních prostředků, které jsou nezbytné pro fungování sportu a sportovní infrastruktury. Zaměříme se přitom na dva základní pilíře: podporu sportu v oblasti mládeže a sportovní reprezentace a podporu rozvoje a údržby sportovišť.

 Zdroj : ODS.cz


Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2009

  

Ústavní soud předčasné volby zrušil.

 


Harry Potter box všech dílů 1 až 7 za zvýhodněnou cenu pouze 999 Kč na KnihyZdarma.cz


 

ČESKÁ REPUBLIKA – PEVNÁ SOUČÁST ZÁPADU

Česká zahraniční politika musí být důsledně realistická, praktická a střízlivá. V případě potřeby však musí projevit dostatek odvahy, ofenzivního jednání a tvořivosti, tak jak je vláda ODS projevila v době českého předsednictví EU.

Co prosazujeme

Česká republika je pevnou součástí Západu.

ODS považuje pád komunistického režimu před dvaceti lety za návrat zpět na Západ, kam naše země tradičně patří. Jakékoli pokusy Ruska o větší vliv na bývalé státy sovětského bloku včetně České republiky za pomoci ČSSD a KSČM jsou pro nás nepřijatelné. ODS je pro korektní vztahy se všemi evropskými státy, Rusko nevyjímaje. Hodlá však prosazovat svébytnou politiku vázanou na příslušnost k západní civilizaci.

Transatlantická vazba je nezastupitelná.

Z hlediska zajištění bezpečnosti České republiky považujeme euroatlantický bezpečnostní prostor za nedělitelný. V kontextu šířících se bezpečnostních hrozeb a rizik (mezinárodní terorismus, extremismus, zbraně hromadného ničení) považujeme posilování transatlantického jádra demokratické civilizace za nezbytné. Podporujeme rozšíření NATO o nové členské státy a účast našich vojáků v zahraničních misích v rámci spojeneckých sil, především při rekonstrukční a výcvikové práci.

Evropská unie.

Vstup České republiky do Evropské unie byl pro nás strategickým cílem z důvodů ekonomických i politických. Vstupem do EU se nám otevřel velký politický a hospodářský prostor. Největší vymožeností EU a základem evropské integrace pro nás zůstává jednotný evropský trh a přijetí té části evropského práva, jež přispěla ke zlepšení právního prostředí v ČR.

Evropská bezpečnost a vnější vztahy EU.

Vždy budeme podporovat posílení akceschopnosti Evropské unie v boji proti mezinárodnímu terorismu a organizovanému zločinu, avšak bez nadbytečného omezování osobních svobod občanů či růstu byrokracie. Klíčové otázky národní bezpečnosti musí zůstat v pravomoci členských států. Chceme také, aby si EU a USA v bezpečnostní a politické oblasti nekonkurovaly, ale úzce spolupracovaly. NATO musí i nadále zůstat páteří bezpečnostní transatlantické vazby. Žádné snahy o oslabení transatlantického partnerství či o vytváření paralelních vojenských struktur konkurujících NATO nebudeme podporovat. Chceme, aby EU zůstala otevřená dalšímu rozšiřování o ty zájemce, kteří splní kritéria plného členství. Dodatečné kladení překážek na tuto cestu považujeme za nepřijatelné.

Daně si nenecháme nařizovat.

Protože ODS podporuje konkurenci daňových systémů, zcela odmítá všechny pokusy harmonizovat na evropské úrovni přímé daně a také pohlíží velmi zdrženlivě na harmonizaci nepřímých daní. Chceme zachovat nejen daňovou, ale i fskální politiku, včetně zdravotních, sociálních a penzijních systémů, ve výlučné pravomoci národní vlády a parlamentu, protože její předání na evropskou úroveň není pro ČR výhodné.

Rozšíření možností čerpání z evropských fondů.

ODS považuje za nezbytné přehodnotit priority využívání finanční podpory EU. Pro Českou republiku je stále aktuální obnova infrastruktury, nejenom však technické, ale i kulturní a sociální. Prioritou by měly být investice do úspor energie (zateplování budov, výměny oken apod.), kvalitnějšího bydlení, informační infrastruktury, obnovy památek a kulturního dědictví, hromadné dopravy, civilní ochrany a integrovaného záchranného systému. Rozhodování o rozdělení většiny prostředků má probíhat na úrovni regionů, měst a obcí, tedy blíže ke konkrétním potřebám občanů.

Odpor proti totalitním režimům.

ODS vnímá ochranu lidských práv a odpor proti totalitním režimům jako přirozenou a samozřejmou součást své politiky nejen z důvodu stále ještě nedávné zkušenosti naší země s komunistickým bezprávím. Situace na Kubě, v Severní Koreji, v Barmě, ale i v Číně ve vztahu k Tibetu nám nemůže být lhostejná. Podporujeme humanitární pomoc v zemích s ohroženými obyvateli a vážíme si působení takových organizací, jako je Člověk v tísni.

ODS – OBRANA DEMOKRACIE A SVOBODY

Co prosazujeme

Zabráníme návratu KSČM k moci, nedopustíme zrušení lustračního zákona.

ODS nepřipustila vládu ČSSD s KSČM, o niž po volbách 2006 intenzivně usiloval Jiří Paroubek. Podíl na moci komunistickým aparátčíkům na úrovni krajů umožnilo až vítězství ČSSD v minulých krajských volbách. Odmítáme snahy levice zrušit lustrační zákon. Naopak byl zřízen Ústav pro studium totalitních režimů a došlo ke zveřejnění materiálů vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti.

Účinná kontrola evropské legislativy.

Protože nepodporujeme další převádění kompetencí do Bruselu, musíme efektivně kontrolovat připravovanou evropskou legislativu. Proto chceme vytvořit opravdu zastupitelskou kontrolu tvorby legislativy. Potřebujeme vytvoření samostatných pracovišť na úrovni moci výkonné i obou komor Parlamentu pro koordinaci připomínek k evropským předpisům včetně propojení s kancelářemi našich europoslanců.

Problematika lidských práv.

V pojetí ODS budou lidská práva vždy souborem svobod a práv jednotlivce uspořádat si život podle vlastních představ a hledat vlastní cestu ke štěstí. Nepřipustíme, aby se otázky lidských práv měnily na požadavky jednotlivých menšin proti většinové společnosti, aby lidská práva byla zaměňována za nároky vůči ostatním. Nikde a v žádném směru nebudeme podporovat tzv. pozitivní diskriminaci, tedy umělé zvýhodňování menšin, prosazované především levicí.

Otázka veřejného zájmu.

Ctíme soukromé vlastnictví. Každé odvolávání se na veřejný zájem a jeho přednost před zájmem soukromým musí být odůvodněno pouze ochranou jiných soukromých zájmů. Jinak má vždy právo na ochranu soukromí včetně ochrany vlastnictví přednost.

Musíme v politické rovině dokončit proces vyrovnávání se s minulostí.

Trváme na pravdivém pojmenování zločinů minulosti včetně dokončení odsouzení jejich pachatelů. Stejně tak jsme si vědomi, že problematika extremismu má dvě tváře: levicový (třídní) extremismus je stejně nebezpečný jako pravicový (rasistický). Odmítáme zjednodušené vidění světa, kdy naší hrozbou jsou (právem) nacionalistické bojůvky a nejsou jimi (také právem) obdivovatelé komunistických idejí. Proces vyrovnání se s minulostí musí být dokončen jejím pravdivým zařazením do školských osnov všech stupňů.

Politické a ústavní reformy.

Naše země potřebuje po dvaceti letech demokracie řadu politických a ústavních reforem. Proto navrhneme reformu volebního systému umožňující efektivnější vytváření většinových vlád a větší odpovědnosti vítěze voleb. Chceme posílit pozici vlády, snížit její vydíratelnost jednotlivými poslanci a snížit podmínění vzniku či dalšího trvání vlády existencí tzv. „přeběhlíků“ nebo tzv. „konstruktivních poslanců“. Vláda má mít možnost prosazovat svůj program, anebo rychle dospět k předčasným volbám. Navrhneme přímou volbu prezidenta republiky.