KDU - ČSL

1. Náš recept na cestu z krize
 • Krize jako ohrožení – i šance: jedná se nejen o krizi ekonomickou, ale hlavně o krizi důvěry, vize společnosti a životního stylu. Kořeny této krize jsou duchovní.
 • Díra pod čarou ponoru – naše společnost trpí dlouhodobě nedostatkem důvěry.
 • Ztracený kompas – chybí nám skutečně nosná vize: oč vlastně usilujeme?
 • Společnost svádění – hlavním zdrojem krize je „recept na štěstí“, který zní: Cítíš-li se špatně, konzumuj!
2. Důsledky pro naši bezprostřední politiku

Svým vystupováním v české politice chceme podpořit obnovení důvěry ve společnosti a přispět k nalezení nosné vize pro naši zemi. Podle toho budeme jednat.

Opatření:

 • žádné plané sliby voličům – koaliční vládnutí vyžaduje střízlivost a kompromisy
 • jasné limity spolupráce – ve vládě nemusíme být za každou cenu
 • žádná privilegia pro politiky
 • čistá hra se společností
 • ekonomické recepty na krizi posuzovat věcně, bez ohledu na to, kdo s nimi přichází
3. Rodinná politika přátelská dětem

Děti jsou naše budoucnost a zároveň nejlepší a nejbezpečnější investice – a přitom jsou daňový i důchodový systém a dokonce i část veřejného mínění orientovány vůči dětem a rodinám nepřátelsky. To chceme zásadně změnit.

Opatření:

 • zvýšit společenské ocenění rodin
 • spravedlivou daňovou politiku vůči rodinám s dětmi
 • spravedlnost pro rodiny s dětmi v odvodech do důchodového systému
4. Vzdělání a výchova - klíč k úspěchu

Naším cílem je odpovědná osobnost, která je co nejlépe vybavená k rozhodování o svém vlastním osudu ve prospěch společnosti. Vzdělání a výchova jsou jedinou cestou, kterou toho lze dosáhnout.

Opatření:

 • zvýšení kvality českého školství
  • zlepšení podmínek pro práci učitele
  • zdravé výchovné prostředí a kvalitní obsah výuky
  • přiměřené financování z veřejných i ostatních zdrojů
 • podpora vzdělání jako receptu na rozvoj společnosti
 • zdravé a prospěšné mimoškolní aktivity mládeže
5. Silná občanská společnost

Potřebujeme otevřenou, sociálně soudržnou společnost odpovědných a iniciativních občanů, kteří nespoléhají na stát, ale sami se sdružují pro řešení sociálních potřeb a veřejného zájmu.
Opatření:

 • podpořit úlohu nevládních neziskových organizací, včetně církví, ve společnosti
6. Moderní a úspěšné zdravotnictví

Život je nejvyšší hodnotou člověka a musí být chráněn po celou dobu svého trvání. Zdravotnictví pak chápeme především jako veřejnou službu a nárok na zdravotní péči jako právo, zaručené Listinou základních lidských práv a svobod.

Opatření:

 • zdravotnictví, kde každý bude vědět, nač má nárok a kolik bude platit
 • zlepšení ochrany veřejného zdraví a posílení primární prevence
 • zlepšení pracovních podmínek zdravotníků
 • zprůhlednění finančních toků a zvýšení kontroly ve zdravotnictví
7. Odpovědná sociální politika

Problémy,které ohrožují lidskou důstojnost a které doléhá zejména na rodiny s dětmi, sociálně slabé jedince a důchodce, musí stát řešit kvalitní sociální prací a efektivním využitím všech nástrojů sociální ochrany a péče.

Opatření:

 • udržení zaměstnanosti
 • zachování současné výše sociálních dávek a zamezení jejich zneužívání
 • zvýšení dostupnosti kvalitních sociálních služeb
 • účinné řešení problémů sociálně vyloučených skupin
8. Dostupné bydlení

Stát musí respektovat potřebu člověka bydlet a vytvářet podmínky k tomu, aby si drtivá většina lidí dokázala opatřit odpovídající bydlení vlastním úsilím.

Opatření:

 • startovací byty pro mladé rodiny
 • rozvoj bydlení na venkově
 • rozvoj nájemního a družstevního bydlení
 • vyvážený vztah mezi nájemníkem a majitelem
 • nová politika úspor energií při bydlení
9. Doma v Evropě

Evropa je naším přirozeným domovem a Evropská unie perspektivou, že tu budeme bezpeční, užiteční a úspěšní. Nebojíme se, že se v EU rozplyneme ani že v ní neuhájíme české zájmy. Ty rozhodující zájmy máme totiž s EU společné.

Opatření:

 • dokončit urychleně ratifikaci Lisabonské smlouvy
 • účinné využívání fondů EU
10. Efektivní, nestranný a vlídný stát

Základem dobré státní správy je profesionální, odborně zdatný a morálně bezúhonný úředník, který má jistotu v zákonu o státní službě. Současně je třeba, aby státní správa disponovala odpovídajícím materiálním a technologickým zázemím.

Opatření:

 • efektivní a vlídná veřejná správa
 • otevřenost institucí a zapojení občanů
 • nestranná, stabilní a profesionální státní správa

Zdroj :  KDU -ČSL


Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2009

  

Ústavní soud předčasné volby zrušil.

 


Harry Potter box všech dílů 1 až 7 za zvýhodněnou cenu pouze 999 Kč na KnihyZdarma.cz