Věci veřejné - strana přímé demokracie

Věci veřejné - strana přímé demokracie

Věci veřejné jsou politickou stranou, která staví na přímé demokracii a vychází ze spolupráce se samotnými občany. Hlas občana je ten nejdůležitější; k tomuto přesvědčení nás vedou několikaleté zkušenosti v komunální politice v Praze 1 a Praze 5.

Věříme, že by lidé měli mít nástroj, jak politiku ovlivňovat. Názor občanů je důležitý. Jsme proto pro další rozvoj přímé demokracie v České republice. Na našich stránkách www.veciverejne.cz mohou všichni občané hlasovat o aktuálních otázkách a problémech, které naši zemi trápí. Výsledky se následně promítají v politickém programu Věcí veřejných. Není pro nás tedy jen omílanou frází, že náš volební program vychází ze spolupráce s občany - a samozřejmě s odborníky na danou problematiku.

Pokud Vám náš přístup připomíná prezidenta zakladatele – Tomáše Garrigue Masaryka, pak to rozhodně není náhoda. Naprosto sdílíme jeho názor, že demokracie je především hovorem mezi rovnými. Identitu naší strany tak odvozujeme spíše z věcného přístupu k jednotlivým problémům než z jasné příslušnosti k levici či pravici. Obecně vzato se v politickém spektru nacházíme na pravém středu.
Věci veřejné jsou politickou stranou, která staví na přímé demokracii a vychází ze spolupráce se samotnými občany. Hlas občana je ten nejdůležitější; k tomuto přesvědčení nás vedou několikaleté zkušenosti v komunální politice v Praze 1 a Praze 5.

Odlišujeme se nejvíce v tom, že naše strana klade na své kandidáty vysoké morální požadavky. Už několikrát jsme prokázali svou schopnost zbavit funkce jedince, kteří tyto požadavky nesplňovali, nebo nechtěli splňovat. Všichni aktivní politici naší strany podepisují etický kodex.
Lišíme se také v tom, že sami iniciativně pomáháme občanům. Zatím jsme otevřeli první občanskou poradnu v Praze a brzy přibudou další. Své problémy můžete konzultovat s našimi zástupci přímo v našem sídle. Občanům nicméně pomáháme i na zelené lince, některým našim členům můžete volat jednotlivě.

V kontaktu s našimi voliči jsme denně. Jejich názoru si vážíme a nevnímáme občany jen jako pouhé nositele hlasu. Aktivně prosazujeme změnu stávajících politických poměrů v České republice, zejména prostřednictvím rozšíření přímé demokracie. Ve své víře v občana vycházíme z humanistických hodnot první republiky a sdílíme názor našeho prvního prezidenta Tomáše G. Masaryka, že demokracie je především hovorem mezi rovnými.

Naše jednání stavíme na třech základních pilířích:

  • ODBORNOST - aktivně, otevřeně a věcně hledáme řešení problémů, které občany tíží nejvíce, a to ve spolupráci s odborníky pro danou oblast.
  • INICIATIVA - nabízíme nové cesty k zapojení občanů do veřejné diskuze. Věříme, že občan podílející se na věcech veřejných je znakem dobře fungující společnosti.
  • SLUŠNOST - plníme, co jsme slíbili. Garantujeme prosazování většinového názoru našich voličů.Věci veřejné jsou politickou stranou, která staví na přímé demokracii a vychází ze spolupráce se samotnými občany. Hlas občana je ten nejdůležitější; k tomuto přesvědčení nás vedou několikaleté zkušenosti v komunální politice v Praze 1 a Praze 5.

Historie strany

Věci veřejné vznikly v roce 2001 jako strana občanů, kteří chtějí řešit problémy v Praze 1, zejména takové, které dlouhodobě radnice neřeší. V roce 2002 získaly VV jeden mandát v zastupitelstvu MČ Praha 1 a působily v opozici v MČ Praha 1. Ve své práci pomáhaly především občanům v každodenním řešení jejich problémů ve styku s radnicí - a to především při řešení problémů s hlukem, sociálními a právními problémy, deregulací. Zároveň prostřednictvím svého zvoleného zastupitele předkládaly návrhy usnesení ke zlepšení fungování MČ Praha 1. Mnoho vyřešených kauz a úspěchů v pomoci občanům Prahy 1 inspirovalo občany z jiných míst, kteří hledali recept na prosazování zájmů obyvatel. Tak vznikly v roce 2005 a 2006 místní buňky Věcí veřejných v Praze 7, Černošicích a Kostelci nad Orlicí.
Volby v roce 2006 přinesly Věcem veřejným ocenění práce v podobě volebního výsledku, kdy v Praze 1 získaly 22% hlasů a staly se druhou nejúspěšnější stranou. Oproti vůli občanů však na "jedničce" vznikla koalice bez Věcí veřejných mezi ODS a stranami, které se pohybovaly na hranici volitelnosti (ED, ČSSD). Ačkoli buňky Věcí veřejných v Černoších a Kostelci vznikly nedlouho před volbami, získaly v místních zastupitelstvech čtyři, resp. dva mandáty. V roce 2008 vznikla buňka Věcí veřejných také v Praze 5. Úspěšně vede boj za očištění politiky od korupčních praktik.
V roce 2008 se Věci veřejné účastnily voleb do Senátu, kde jejich dva kandidáti ve velmi silných pražských okrscích Praha 1 a Praha 5 sice nebyli zvoleni, ale obsadili přední místa. V současné době chtějí Věci veřejné postavit svoji kandidátku do Evropského parlamentu. Zároveň usilují o zlepšení politického klima v České republice.
„Jsme pravicově orientovaná strana a hájíme zájmy všech slušných lidí. Z prostého důvodu – nevytváříme obecný program u „zeleného stolu“, ale mezi lidmi sbíráme podněty, co chtějí změnit, aby se jim žilo lépe,“ vysvětluje předseda strany Jaroslav Škárka. Věci veřejné v minulosti podpořily i významné osobnosti, například spisovatel Ludvík Vaculík, hokejista Martin Ručinský, zpěvačka Jana Koubková, herec Saša Rašilov nebo spisovatel Ivan Kraus.

 Volební program

Adresa

Štefánikova 23
150 00 Praha 5

Telefon: zdarma 800 879 709

 

Zdroj : Věci veřejné - strana přímé demokracie


Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2009

  

Ústavní soud předčasné volby zrušil.

 


Harry Potter box všech dílů 1 až 7 za zvýhodněnou cenu pouze 999 Kč na KnihyZdarma.cz