Jak volit 

Do volební místnosti si vezměte platný občanský průkaz nebo pas k prokázání totožnosti. Volební komise vám předá úřední obálku s razítkem, se kterou jdete i s hlasovacími lístky do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků. Tam vyberete jeden hlasovací lístek, na němž můžete zakroužkováním vyznačit až 4 kandidáty, kterým dáváte přednost. Lístek potom vložíte do obálky a hodíte do urny.

Hlasovat můžete až potom, kdy se odebere za plentu do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků. Bez toho vám volební komise hlasování neumožní. Pokud vám zdravotní postižení neumožňuje vložit lístky do obálky, můžete si s sebou vzít asistenta (nikoli však člena okrskové volební komise). V případě, že vám nemoc neumožňuje se do volební místnosti dostavit, můžete požádat volební komisi, aby za vámi přišla s přenosnou urnou.