Jak volit v zahraničí

Volit můžete i jinde než ve svém volebním okrsku (v místě trvalého bydliště), a to na voličský průkaz. Ten vám na základě žádosti vydá příslušný obecní úřad v místě trvalého bydliště. Pokud pobýváte v zahraničí a jste již vedení ve zvláštním seznamu voličů, můžete o voličský průkaz požádat příslušný zastupitelský úřad. Požádat přitom můžete jak písemně, tak osobně. Pro žádost neexistuje žádný speciální formulář. Stačí dopis s ověřeným podpisem. Písemná žádost může být podána ode dne vyhlášení voleb a musí být příslušnému úřadu doručena nejpozději sedm dnů přede dnem voleb. Při osobním jednání písemnou žádost nepotřebujete a požádat můžete nejpozději dva dny přede dnem voleb. Hlasovat na voličský průkaz pak můžete v jakémkoli volebním okrsku v ČR či ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.