Jak volit na voličské průkazy

Hlasování je neplatné v případě, že hlasovací lístky nejsou na předepsaném tiskopisu nebo jsou do urny vhozeny bez úřední obálky, dále pokud je do obálky vloženo více hlasovacích lístků, byť třeba stejné politické strany, a také v případě přetržení hlasovacího lístku.