US - DEU

US - DEU

Unie svobody - demokratická unie

US-DEU je liberální pravicovou stranou, jejímž cílem je dokončení reforem společnosti, založených na důvěře ve svobody jednotlivce a odstranění mechanismů, umožňujících „poručníkování“ státu. Naší prioritou je rozvoj svobodného tržního hospodářství. Uvědomujeme si ale, že společnost nemůže žít na úkor přírody, trh nemůže fungovat bez právního řádu stejně tak, jako se podnikání nemůže rozvíjet bez etiky. Vycházíme z tradičních hodnot evropské civilizace.

Unie svobody vznikla za celkem dramatických okolností v lednu 1998 odštěpením z ODS. Důvodem byl nesouhlas  s neprůhledným financováním ODS a neochota předsedy Klause tehdejší krizi řešit. Z českých parlamentních stran je Unie svobody nejmladší politickou stranou. Za pár let existence si vydobyla důstojné postavení na politické mapě České republiky. Tato pozice je dána principy, na kterých vznikla, a které ji více či méně odlišují od všech ostatních demokratických politických stran:

vnitřní pluralita – ve straně fungují tzv. názorové platformy; stanovy umožňují chránit menšinové názory

otevřenost navenek – US-DEU je stranou otevřenou k občanské společnosti, zájmovým sdružením i jednotlivým nezávislým osobnostem, které kandidují na našich kandidátkách

průhledné financování – přísné podmínky pro sponzoring, informace dostupné na internetu

decentralizované fungování

důsledný antikomunismus – US-DEU odmítá jakoukoli spolupráci s komunisty a nesouhlasí s jejich legitimizací na české politické scéně

Volební program

 Rumunská 1
120 00 Praha 2
tel.: +420 - 222 074 405
e-mail: info@unie.cz

zdroj : US - DEU

 


Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2009

  

Ústavní soud předčasné volby zrušil.

 


Harry Potter box všech dílů 1 až 7 za zvýhodněnou cenu pouze 999 Kč na KnihyZdarma.cz