KSČM

KSČM

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) je česká parlamentní komunistická politická strana, polistopadová pokračovatelka totalitní Komunistické strany Československa (KSČ). Působí na celém území České republiky.

a konci roku 2007 měla KSČM zhruba 77 000 členů.Jejich počet klesá ročně o 6–7 %, tedy o zhruba 16 členů denně. Členskou základnu si strana přináší z doby před rokem 1989, průměrný věk členů je vyšší než 70 let. Ve volbách do sněmovny v červnu 2002 získala KSČM 18,5 % hlasů a byla se 41 poslanci třetí nejsilnější stranou ve sněmovně, jíž zůstává i po oslabení ve volbách 2006. Ve volbách do Evropského parlamentu v červnu 2004 byla druhá se ziskem 20,3 % a 6 z 24 poslaneckých křesel (za vítěznou ODS).

Podle své sebeprezentace se KSČM nejdůsledněji zastává zájmů sociálně slabých a v duchu tradičních levicových principů se snaží o co největší míru přerozdělování. Kritici však upozorňují, že životní úroveň se od roku 1989 výrazně zvýšila a že program KSČM je silně populistický. To může být jednou z příčin faktu, se její volební podpora od počátku devadesátých let několikanásobně narostla i přes to, že se strana stále nezbavila stigmatizujícího spojení s totalitním režimem. Hlavní příčinou obliby KSČM je však podle politologů skutečnost, že KSČM zůstala mimo většinu mocenských struktur a vyhnula se jí tak řada afér, jež postihly ostatní strany, a strana tak získává tzv. protestní hlasy. Prvek separace byl ale v letech 2005-6 poněkud oslaben vzájemným sbližováním KSČM a vládní ČSSD na parlamentní úrovni. Tato spolupráce způsobila rozpory i ve vlastní straně  a podle některých komentátorů přispěla i k volebnímu propadu ve sněmovních volbách v roce 2006, když značná část voličů KSČM přešla k ČSSD.

Oficiální mládežnickou organizací KSČM je Komise mládeže ÚV KSČM, již vede poslankyně za KSČM Bc. Kateřina Konečná. Neoficiální mládežnickou organizací byl také Komunistický svaz mládeže, který byl však kvůli rozporu jeho stanov s Ústavou ČR pravomocně ministerstvem vnitra v roce 2008 rozpuštěn.

Hlavním ideologickým východiskem KSČM je komunismus a marxismus.

Dlouhodobým programem strany je „Naděje pro ČR. Podle něho "za základní příčinu stupňujících se problémů světa a společnosti považuje KSČM kapitalismus". Ten chce vystřídat "novou, pokrokovější společensko-ekonomickou formací

Podle materiálů strany je programovým cílem KSČM socialismus, kterou definuje sama jako "demokratickou společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní, postavená na maximální občanské samosprávě, prosperující a sociálně spravedlivá, pečující o zachování a zlepšování životního prostředí.

Volební program

 

Adresa:

Pražská rada KSČM

Politických vězňů 9, 3. patro

110 00 Praha 1

Předsedkyně PR KSČM:

Mgr. Marta Semelová

Kontakty:

tel.: +420 222 897 471

e-mail: marta.semelova@kscm.cz

pazler@kscm.cz

 

prkscm@kscm.cz

 

Webové stránky Pražské rady KSČM

 

Zdroj : Wikipédie , KSČM


Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2009

  

Ústavní soud předčasné volby zrušil.

 


Harry Potter box všech dílů 1 až 7 za zvýhodněnou cenu pouze 999 Kč na KnihyZdarma.cz