KDU - ČSL

KDU - ČSL

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (KDU-ČSL) je jedna z nejstarších českých politických stran. Vznikla v lednu roku 1919 sloučením několika katolických stran, do roku 1992 nesla jméno Československá strana lidová. Hlásí se ke křesťanským hodnotám a antikomunismu, její preference se dlouhodobě pohybují v rozmezí 6-10 %, což ji činí čtvrtou nejsilnější stranou (po ODS, ČSSD a KSČM). Má 13 poslanců v Poslanecké sněmovně a 7 senátorů v Senátu.

 

KDU-ČSL je středová konzervativní strana se silnými vazbami na římskokatolickou církev. Největší skupina voličů se rekrutuje mezi konzervativním a katolickým obyvatelstvem venkova a malých měst. Za její baštu lze považovat střední a jižní Moravu, naproti tomu vyloženě marginální jsou její pozice v severních Čechách.

Strana disponuje na polistopadové poměry početně poměrně rozsáhlou členskou základnou (v roce 2005 čítala téměř 43 tisíc členů), ta je však pouhým zlomkem v porovnáním s časy největší slávy strany (za první republiky měla přes 200 tisíc členů a ještě v roce 1990, kdy do ní opět vstoupili její příznivci vyloučení či vystoupivší v letech komunistického režimu, jich bylo téměř 97 tisíc. Od roku 1990 však počet členů strany stále klesá, především vymíráním. Tento fakt je považován za problém, byť ne všeobecně, neboť někteří mladší lidovečtí politikové poukazují na fakt, že zdánlivá velikost členské základny je jen optický klam, protože většina jejích členů je jednak přestárlá, jednak apolitického typu. Politického života strany se většina členstva neúčastní a nerozumí mu, maximálně se orientuje na její spolkový život, přičemž ale určitou věrností starým "vyzkoušeným" politikům a vůdcům konzervuje současný stav, vyžadující změnu.Každopádně je však všeobecně jako velký problém strany vnímán nedostatek mladých příznivců, kteří by do strany vstupovali a podíleli se na její činnosti.

Za své priority považuje integraci do Evropské unie, podporu rodiny, venkova a zemědělství, prosazování křesťanských hodnot a péči o životní prostředí. Ve straně dříve mělo relativně silnou pozici moravské konzervativní křídlo, které v čele s Jiřím Karasem opakovaně předkládalo zákony zaměřené proti interrupcím, ovšem podpora pro tyto zákony byla mezi poslanci ostatních stran minimální, nehledě na to , že tyto snahy iritovaly i některé lidovce, kteří argumentují, že podobné zbytečné a předem neúspěšné snahy omezují voličský potenciál strany a neodpovídají postojům jiných evropských křesťansko-demokratických stran. Strana také vystupuje proti dekriminalizaci drog, legalizaci eutanazie a registrovanému partnerství homosexuálů. Je silným zastáncem restitucí soukromého a zejména církevního majetku znárodněného či násilně zcizeného státem za komunistické éry. Občas se mluví o křídlu lidovců (konzervativnější, s těžištěm na Moravě) a podstatně slabším křídle křesťanských demokratů („modernější“, soustředěném spíše v Čechách).

Se stranou spolupracují různé organizace, zejména pak Mladí křesťanští demokraté, kteří hrají roli jakési mládežnické organizace strany. Nutno však podotknout, že řada mladých křesťanských demokratů (včetně vůdčích osobností, jako jsou předseda Jakub Kříž či místopředsedkyně Mária Pešeková) se dívá na KDU-ČSL značně kriticky, často jí vytýkají především malé nadšení až rezignaci v boji o křesťanské hodnoty a podporu projektů a zákonů, které nepovažují za slučitelné s křesťanskými a konzervativními postoji.

 

Volební program

 

Ústřední kancelář KDU-ČSL
Palác Charitas tel.: 226 205 111
Karlovo nám. 5 fax: 226 205 100
128 01 Praha 2 e-mail: info@kdu.cz

 

 

Zdroj : Wikipedie , KDU - ČSL

 


Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2009

  

Ústavní soud předčasné volby zrušil.

 


Harry Potter box všech dílů 1 až 7 za zvýhodněnou cenu pouze 999 Kč na KnihyZdarma.cz