Demokratická strana zelených

Demokratická strana zelených

Demokratická strana zelených (DSZ) je česká parlamentní politická strana, vzniklá v březnu 2009. Vedle parlamentní Strany zelených a hnutí Zelení se jedná o další subjekt hlásící se k prosazování zelené politiky.

DSZ byla iniciována koncem ledna 2009 poté, co čtyři členové tzv. Demokratické výzvy Strany zelených – Petr Bratko, Antonín Kuboš, Daniel Solis a Jiří Šteg – již neviděli prostor pro realizaci své politiky v rámci Strany zelených. Po zajištění 1000 podpisů pod petici byla strana v průběhu března 2009 zaregistrována.

Programové principy DSZ ji charakterizují jako občanskou stranu se silným důrazem na princip demokracie, subsidiarity, sociální soudržnosti a vyvážené existence lidské společnosti. V mezinárodní politice se hlásí k mírové koexistenci a spolupráci mezi státy a regiony a politice odzbrojení.

 

 1. Demokratická strana zelených vycházejíc z humanistických principů civilizace a demokratických tradic Evropy usiluje demokratickými metodami o takovou organizaci společnosti, ve které se snoubí úcta k jednotlivci se spravedlivým ekonomickým a právním řádem a zodpovědností, kterou má lidstvo k přírodě.
   
 2. Demokratická strana zelených chápe životní prostředí jako souhrn přírodních, ekonomických, právních a sociálních faktorů, které ovlivňují život jednotlivce a které jsou formovány přírodními a společenskými zákonitostmi.
   
 3. Demokratická strana zelených si klade za cíl svou politikou prosazovat zejména:
   
  • demokratické principy v organizaci společnosti s důrazem na princip subsidiarity
  • respekt ke svobodám jednotlivce a zároveň jeho odpovědnost ke společnosti
  • trvalou péči o ochranu lidských práv a jejich kultivaci
  • racionální ekonomickou organizaci společnosti zaměřenou na vyváženou dlouhodobou existenci
  • sociální spravedlnost a solidaritu
  • zvyšování vzdělanosti a překonávání vědomostních bariér
  • mírovou koexistenci a všestrannou spolupráci mezi státy a regiony
  • zodpovědnost při využívání přírodních zdrojů a při provádění veškerých činností, které přírodu ovlivňují

   
 4. Demokratická strana zelených své cíle prosazuje v souladu se zákonem o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, vlastními stanovami a na základě svého programu. Při realizaci svých programových cílů spolupracuje se všemi demokratickými stranami politického spektra. V mezinárodní spolupráci se orientuje především na Evropskou stranu zelených.

Sídlo:
Brandejsovo náměstí 1234/5, 165 00 Praha Suchdol

 Volební program

 

Zdroj : Wikipedie , DSZ


Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2009

  

Ústavní soud předčasné volby zrušil.

 


Harry Potter box všech dílů 1 až 7 za zvýhodněnou cenu pouze 999 Kč na KnihyZdarma.cz