Parlament České republiky


Parlament České republiky je dvoukomorový zákonodárný sbor České republiky.

Skládá se z :

 • Poslanecké sněmovny (dolní komora)

 • Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (zkr. PSP ČR, PS PČR), běžně zkráceně Poslanecká sněmovna, jedolní komora Parlamentu České republiky. Má 200 poslanců volených na 4 roky podle poměrného systému. Poslanecká sněmovna vznikla k 1. lednu 1993 přejmenováním dosavadní České národní rady. Sídlo sněmovny se nachází ve Sněmovní ulici na Malé straně v Praze. Sněmovna je usnášeníschopná při třetinovém kvóru (67 poslanců) nadpoloviční většinou. Kvalifikované většiny jsou 101 poslanců (např. přehlasování prezidentského veta či vyslovení nedůvěry vládě) a 120 hlasů (přijetí ústavního zákona ratifikace některých mezinárodních smluv).

 • Senátu (horní komora)

  Jeho postavení je upraveno v Ústavě ČR z roku 1992. V Senátu zasedá 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Senát je nerozpustitelný, každé dva roky se volí třetina senátorů. Součástí sídla Senátu je dle zákona č. 59/1996 Sb. areál Valdštejnského paláce spolu s Valdštejnskou zahradou, Valdštejnskou jízdárnou a dále Kolovratským palácem a Malým Fürstenberským palácem.

 • Činnost
  Parlament jako zákonodárný sbor vykonává

 • moc zákonodárnou - vydává zákony (viz legislativa, legislativní proces)
 • schvaluje mezinárodní smlouvy
 • volí na společné schůzi komor prezident
 • vyslovuje důvěru či nedůvěru vládě
 • schvaluje rozpočet vlády na příští rok a projednává státní závěrečný účet roku minulého

 • Volby a volební právo

 • Poslanecká sněmovna má 200 poslanců volených na dobu 4 let. Senát má 81 senátorů, volených na dobu 6 let s tím, že každé dva roky se volí třetina senátorů.
 •  

  Zdroj: Wikipedia